Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktný formulár

Ústav farmakológie JLF UK

BioMED

Malá Hora 4C

036 01 Martin

Telefón: 043/2633603   VoIP: 41603

Vedúca ústavu:

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

franova@jfmed.uniba.sk

VoIP: 41602   Tel: 043/2633602

Sekretariát:

Viera Šlepcová

viera.slepcova@uniba.sk

VoIP: 41603   Tel: 043/2633603

Správca webu:

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

E-mail: sutovska@jfmed.uniba.sk

VoIP: 41632   Tel: 043/2633632

Ak máte otázku, vyplňte nasledujúci formulár a odošlite: