Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Pracovníci Ústavu farmakológie každoročne vypisujú niekoľko tém ŠVOČ, na ktoré je možné sa prihlásiť osobne u zodpovedného školiteľa. Práca sa začína spravidla v septembri-októbri príslušného akademického roka a končí v máji. Viaceré práce sú každoročne prezentované na fakultnej Študentskej vedckej konferencii, kde dosahujú vynikajúce umiestnenia.

 

Témy pre akademický rok 2020/2021 (*.pdf)

 

Ďalšie informácie o ŠVOČ na JLF UK nájdete tu.

Informácie o riešiteľoch ŠVOČ prezentujúcich na jednotlivých konferenciách nájdete kliknutím na rok v ľavom menu.