Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Veda a výskum

Výskum na Ústave farmakológie JLF UK je orientovaný na farmakológiu dýchacieho systému so zameraním na:

 

  • sledovanie antitusickej aktivity látok,
  • poznanie mechanizmov účinku látok z hľadiska účasti receptorových systémov a iónových kanálov, využitie bronchodilatačnej, protizápalovej a analgetickej aktivity látok v modulácii kašľového reflexu a bronchokonstrikcie s praktickým výstupom v klinických podmienkach,
  • sledovanie úlohy oxidu dusnatého v udržiavaní a zmenách tonusu hladkej svaloviny dýchacích ciest,
  • spoluprácu s výrobcami liečiv pri vývoji látok, ovplyvňujúcich funkcie obranných reflexov dýchacích ciest, čo umožňuje metodické vybavenie pracoviska, analýzu účinkov a možností uplatnenia fytofarmák a novosyntetizovaných látok v modulácii kašľa,
  • mechanizmy pôsobenia škodlivín vonkajšieho prostredia na reaktivitu dýchacích ciest  in vitro a in vivo s možnosťou farmakologického ovplyvnenia.

 

Okrem toho sa na pracovisku sleduje:

 

  • reaktivita hladkého svalu močového mechúra, maternice a vajíčkovodov u experimentálnych zvierat a človeka v spolupráci s Urologickou a Ženskou klinikou JLF UK a MFN,
  • analýza imunologických parametrov,
  • sledovanie farmakodynamických a farmakokinetických vlastností liečiv.

 

Od roku 2010 pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK každoročne vydávajú recenzovaný zborník prác "Martinskej školy farmakológie" s názvom Nové trendy vo farmakoterapii - jednotlivé vydania môžete nájsť vo formáte pdf v časti Zborníky.