Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť

Ústav farmakológie patrí dlhodobo k najproduktívnejším pracoviskám JLF UK.

Publikačná činnosť zamestnancov ústavu obsahuje početné monografie, učebné texty a kvalitné originálne publikácie v impaktovaných a karentovaných časopisoch. 

Publikačný výstup jednotlivých pracovníkov nájdete v časti Zamestnanci.

Publikačný výstup pracoviska podľa vybratých období nájdete kliknutím na odkazy v ľavom menu.