Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálni školitelia a doktorandi

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

Mgr. Miroslava Molitorisová - denná forma

doc. MUDr. Juraj Mokrý, PhD.

Mgr. Patrik Kušnír - denná forma

Mgr. Michaela Krivošová - denná forma

Mgr. Matúš Dohál - denná forma

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

Mgr. Jana Jakubíková - denná forma

MUDr. Adam Nemček - externá forma