Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálni školitelia a doktorandi

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

PharmDr. Miroslava Molitorisová - denná forma

Prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

PharmDr. Michaela Krivošová - denná forma

Mgr. Patrik Kušnír - denná forma

Mgr. Matúš Dohál - denná forma

Mgr. Kristián Pršo - denná forma

Mgr. Nela Žideková - denná forma

doc. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

MUDr. Christina Imnoy Nøss Forsberg - denná forma

RNDr. Jana Jakubíková - denná forma

<output>MUDr. Christina Imnoy Nøss Forsberg</output>

<output>Christina Imnoy Nøss Forsberg</output>

MUDr. Adam Nemček - externá forma

Mgr. Jana Korcová - externá forma