Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Aktuálni školitelia a doktorandi

Prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD.

PharmDr. Lukáš Smieško - denná forma

 

Prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Mgr. Kristián Pršo - denná forma


Prof. MUDr. Martina Šutovská, PhD.

MUDr. Daniela Vargová - denná forma

<output>MUDr. Christina Imnoy Nøss Forsberg</output>

<output>Christina Imnoy Nøss Forsberg</output>

Mgr. Jozef Mažerik - denná forma

 

PharmDr. Martin Kertys, PhD.

Mgr. Nela Žideková - denná forma