Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie 2003-2007

V rokoch 2003-2007 uverejnili pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK jednu vedeckú monografiu, 3 kapitoly v zahraničných vedeckých monografiách, podieľali sa na vydaní jednej vysokoškolskej učebnice, vydaných bolo 18 publikácií v karentovaných časopisoch a 27 v nekarentovaných vedeckých časopisoch.

Okrem toho vyšli aj jedny skriptá a 9 odborných článkov v recenzovaných časopisoch.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti pracoviska v rokoch 2003-2007 (pdf)