Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie 2015

V roku 2015 uverejnili pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK 1 kapitolu v zahraničných vedeckých monografiách, vydaných bolo 9 publikácií v karentovaných časopisoch, 9 v časopisoch registrovaných v SCI alebo Scopus (zahraničných v recenzovaných zborníkoch.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti pracoviska za rok 2015 (pdf)