Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie 2008-2012

V rokoch 2008-2012 uverejnili pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK tri vedecké monografie v zahraničných vydavateľstvách a jednu v domácich vydavateľstvách, 1 kapitolu v zahraničných vedeckých monografiách a 1 v domácich, podieľali sa na vydaní jednej vysokoškolskej učebnice, vydaných bolo 35 publikácií v karentovaných časopisoch a 59 v nekarentovaných vedeckých časopisoch.

Okrem toho vyšli aj dvoje skriptá, jedna odborná knižná publikácia, jedna karentovaná odborná publikácia a 22 odborných článkov v recenzovaných časopisoch.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti pracoviska v rokoch 2008-2012 (pdf)