Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikácie 2016

V roku 2016 uverejnili pracovníci Ústavu farmakológie JLF UK 6 publikácií v karentovaných časopisoch, 7 v časopisoch registrovaných v SCI alebo Scopus (zahraničných v recenzovaných zborníkoch), 1 publikáciu v ostatných domácich časopisoch a 11 príspevkov v domácich recenzovaných zborníkoch.

Podrobný prehľad publikačnej činnosti pracoviska za rok 2016 (pdf)