Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Zimný semester 2023/2024

Študijné plány

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program (denné)

Bakalársky študijný program (externé)

Magisterský študijný program (denné)

Organizácia ošetrovateľských praxí študentov ošetrovateľstva

Materiály pre ošetrovateľskú prax a klinické predmety (všetky ročníky)

PÔRODNÁ ASISTENCIA

Magisterský študijný program (externé)

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO | GENERAL MEDICINE

Doktorský študijný program


Materiály k štúdiu

Elektronické vzdelávanie

A B C D E


Záverečné práce a štátne skúšky

Témy záverečných prác 2023/2024

Bakalárske štúdium (denné / externé)

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

 

Informácie k štátnym skúškam a k záverečným prácam