Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Profil absolventa a informačné listy predmetov - študijný program ošetrovateľstvo

Zimný semester 2022/2023

Študijné plány

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program (denné)

Bakalársky študijný program (externé)

Magisterský študijný program (denné)

Organizácia odbornej súvislej praxe študentov ošetrovateľstva

Materiály pre ošetrovateľskú prax a klinické predmety (všetky ročníky)

PÔRODNÁ ASISTENCIA

Magisterský študijný program (externé)

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO | GENERAL MEDICINE

Doktorský študijný program


Materiály k štúdiu

Elektronické vzdelávanie

A B C D E


Záverečné práce a štátne skúšky

Témy záverečných prác 2022/2023

Bakalárske štúdium

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

 

Informácie k štátnym skúškam a k záverečným prácam