Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Letný semester 2023/2024 (Študijné plány)

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program (denné)

Bakalársky študijný program (externé)

Magisterský študijný program (denné)

Materiály pre ošetrovateľskú prax a klinické predmety (všetky ročníky)

Organizácia odbornej súvislej praxe študentov ošetrovateľstva JLF UK v akademickom 2022/2023

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program

PÔRODNÁ ASISTENCIA

Bakalársky študijný program


Materiály k štúdiu

Elektronické vzdelávanie

A B C D E


Záverečné práce a štátne skúšky

Témy záverečných prác 2023/2024

Bakalárske štúdium (denné / externé)

Magisterské štúdium

Doktorandské štúdium

 

Informácie k štátnym skúškam a k záverečným prácam