Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Profil absolventa a informačné listy predmetov - študijný program ošetrovateľstvo

Letný semester 2021/2022 (Študijné plány)

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program (denné)

Bakalársky študijný program (externé)

Magisterský študijný program (denné)

Materiály pre ošetrovateľskú prax a klinické predmety (všetky ročníky)

Organizácia odbornej súvislej praxe študentov ošetrovateľstva JLF UK v akademickom 2021/2022

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program

PÔRODNÁ ASISTENCIA

Bakalársky študijný program