Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Zimný semester 2021/2022

Študijné plány

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program (denné)

Bakalársky študijný program (externé)

Magisterský študijný program (denné)

Materiály pre ošetrovateľskú prax a klinické predmety (všetky ročníky)

PÔRODNÁ ASISTENCIA

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO | GENERAL MEDICINE

Doktorský študijný program