Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

Letný semester 2020/2021 (Študijné plány)

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program (denné)

Bakalársky študijný program (externé)

Magisterský študijný program (denné)

Magisterský študijný program (externé)

Materiály pre ošetrovateľskú prax a klinické predmety (všetky ročníky)

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO / GENERAL MEDICINE

Doktorský študijný program

PÔRODNÁ ASISTENCIA

Bakalársky študijný program


Materiály k štúdiu

Elektronické vzdelávanie

Ošetrovateľská dokumentácia (Bc.)

S B A R

A B C D E