Pregraduálne štúdium

Zimný semester 2017/2018

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program

VŠEOBECNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program


Letný semester 2017/2018

OŠETROVATEĽSTVO

Bakalársky študijný program

  • 1. ročník
  • 2. ročník
  • 3. ročník

ZUBNÉ LEKÁRSTVO

Doktorský študijný program

  • 3. ročník: Lekárska etika

Elektronické vzdelávanie

Akademický informačný systém AIS-2

Ošetrovateľská dokumentácia (Bc.)