ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Pracovníci Ústavu ošetrovateľstva každoročne vypisujú niekoľko tém ŠVOČ. Viaceré práce sú každoročne prezentované na fakultnej Študentskej vedeckej konferencii v sekcii ošetrovateľstvo. Bližšie informácie o ŠVOČ.

Víťazné práce z odboru Ošetrovateľstvo