Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Pracovníci Ústavu ošetrovateľstva každoročne vypisujú niekoľko tém ŠVOČ. Viaceré práce sú každoročne prezentované na fakultnej Študentskej vedeckej konferencii v sekcii ošetrovateľstvo. Bližšie informácie o ŠVOČ.

Víťazné práce z odboru Ošetrovateľstvo

XIII. Celostátní studentské vědecké konferenci bakalářských a magisterských nelékařských zdravotnických oborů, Pardubice (ČR), 19.04.2018

Umiestnenie študentiek JLF UK

VIII. ročník Studentské vědecké konference, Ostravská univerzita, Lékařská fakulta, Ostrava (ČR), 10.05.2018 

Umiestnenie študentov JLF UK