Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 417
VoIP
41417
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 433
VoIP
41433
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Juraj Čáp, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 434
VoIP
41434
Miestnosť
19C
Publikačná činnosť

Mgr. Ivan Farský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 435
VoIP
41435
Miestnosť
16b
Publikačná činnosť

Mgr. Edita Hlinková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 436
VoIP
41436
Publikačná činnosť

Mgr. Mária Kolomazníková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Radka Kurucová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41438
Publikačná činnosť

Mgr. Martina Lepiešová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 435
VoIP
41435
Publikačná činnosť

Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 456
VoIP
41456
Publikačná činnosť

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 436
VoIP
41436
Poznámka
41438
Publikačná činnosť