Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

Pripravované podujatia

 

Medzinárodné vedecké konferencie

 • 1st Central European Nursing Conference: Scientific Research and Education in Nursing | 7th – 8th September 2023 | Martin

 • THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE OF DOCTORAL STUDENTS OF THE STUDY PROGRAM NURSING | 25-26 May 2022 | Martin
 • 12. medzinárodnú vedeckú konferenciu, 2019, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve | Program
  Publikácia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
 • 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu, 2017, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
  | Program
  Publikácia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
 • 10. medzinárodnú vedeckú konferenciu, 2014, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve | Program
  Publikácie: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve: zborník abstraktov. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve: zborník vedeckých prác
 • 9. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2011, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve | Program
  Publikácia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
 • Theory, Research and Education in Nursing in Slovak – Norwegian Context, October 20th – 21st 2010, Martin, Slovakia | Program
 • 8. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2009, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii | Program
  Publikácia: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii
 • 7. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2007, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
  Publikácia: Ošetrovateľstvo - Teória, výskum a vzdelávanie.
 • 6. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2005, Martin
  Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
 • 5. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 2003, Martin
  Výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve
 • 4. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstva, 2000, Martin
  Ošetrovateľstvo v gerontológii
 • 3. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 1998, Martin
  Komunitné ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti
 • 2. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 1996, Martin
  Ošetrovateľstvo v procese zmien
 • 1. medzinárodná vedecká konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve, 1995, Martin
  Konferencia o vzdelávaní v ošetrovateľstve
 • Interdisciplinárna konferencia s medzinárodnou účasťou, 1995, Martin
  Človek medzi životom a smrťou

Celoslovenské pracovné semináre (s medzinárodnou účasťou)

 • Súčasný stav a perspektívy vedy a výskumu v ošetrovateľstve, Martin 4. - 5. 11. 2009 - program
 • Nástroje a metódy validizácia v ošetrovateľsve, Martin 17. 1. 2006
 • Vybrané metodologické problémy ošetrovateľstva, Martin 29.4. 2004
 • Vysokoškolské vzdelávanie sestier a pôrodných asistentiek, Martin 5. – 6.11. 2003
 • Trendy v ošetrovateľstve, Martin 14. 2. 2002

Prednášky a semináre

 • Metodický vedecký seminár: Výučba a riešenie projektov na spolupracujúcich pracoviskách. 27.-28. 11. 2017.
 • 8. 3. 2016 o 10.00 hod. v Edukačnom centre JLF UK stretnutie s Mgr. Luciou Kostickou a MUDr. Veronikou Kurajovou z detského mobilného hospicu Plamienok n.o., 8. marec 2016
 • Odborná prednáška s diskusiou: Liečba  a starostlivosť  o nevyliečiteľne choré dieťa a rodinu v detskom domácom hospici (Mgr. Lucia Kostická a Hana Kolibiarová, MSW, Detský mobilný hospic PLAMIENOK n.o.), 19. marec 2015
 • Prednáška profesora Marka Risjorda z Emory University, Atlanta
  WHAT IS THEORY AND HOW IS IT EVALUATED?

  Ústav ošetřovatelství a porodní asistence LF OU Ostrava | Ústav ošetrovateľstva JLF UK Martin
  3. mája  na LF OU v Ostravě-Zábřehu

Školiaci kurz: Vybrané klinické zručnosti

Spolupráca Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, Simulačného centra JLF UK a Martinského Klubu Medikov (MKM)

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci so Simulačným centrom JLF UK zabezpečuje odborné lektorstvo v kurze Vybraných klinických zručností, ktorý organizuje Martinský Klub Medikov (MKM). Študenti pregraduálneho štúdia programu všeobecné lekárstvo  počas školiaceho kurzu získavajú základné teoretické východiská k vybraným diagnostickým a terapeutickým výkonom a nadobúdajú praktické zručnosti v ich realizácii. V rámci kurzu je venovaná pozornosť nasledovným výkonom:

 • 19.4.2018, 15.00 – 16.30 hod.

Téma: Zavádzanie nazogastrickej sondy
Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektor: Mgr. Ivan Farský, PhD.

 • 20.4.2018, 9.30 – 11.00 hod.

Téma: Venepunkcia
Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektor: Mgr. Michaela Miertová, PhD.

 • 26.4.2018, 15.00 – 16.30 hod.

Téma: Aplikácia injekcií
Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektor: Mgr. Ivan Farský, PhD.

 • 27.4.2018, 9.30 – 11.00 hod.

Téma: Cievkovanie, klyzma
Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektor: Mgr. Michaela Miertová, PhD.

 • 3.5.2018, 15.00 – 16.30 hod.

Téma: Infúzna terapia
Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektor: Mgr. Ivan Farský, PhD.

 • 4.5.2018, 9.30 – 11.00 hod.

Téma: Umývanie a obliekanie sa k operácii
Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektor: Mgr. Michaela Miertová, PhD.

Školiaci kurz: Venepunkcia

Spolupráca Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, Simulačného centra JLF UK a Martinského Klubu Medikov (MKM)

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci so Simulačným centrom JLF UK sa podieľa na riešení projektu s názvom Venepunkcia, ktorý organizuje Martinský Klub Medikov (MKM). Študenti pregraduálneho štúdia programu všeobecné lekárstvo sa počas školiaceho kurzu zdokonaľujú v teoretických východiskách k danému diagnostickému výkonu a v nadobúdaní praktických zručností odberu venóznej krvi odberovými systémami dostupnými v klinickej praxi.

 • 4.4.2022, od 17.00 hod.

Výuková základňa: Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine
Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Lucia Podolinská, Mgr. Jaroslav Madleňák

 • 11.4.2022, od 17.00 hod.

Výuková základňa: Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine
Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Lucia Podolinská, Mgr. Jaroslav Madleňák

 • 22.11.2021, od 17.00 hod.

Výuková základňa: Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine
Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Lucia Podolinská, Mgr. Jaroslav Madleňák
Téma: Okrem venepunkcie študenti pregraduálneho štúdia programu všeobecné lekárstvo si prehĺbili teoretické vedomosti pri zaistení periférneho venózneho prístupu a získali praktické zručnosti pri zavedení periférnej venóznej kanyly.  

 • 28.11.2016, od 14.00 hod.

Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Mária Balková

 • 12.5.2016, od 15.00 hod.

Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Mária Balková

 • 3.5.2016, od 15.00 hod.

Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektori: Mgr. Mária Balková, Mgr. Michaela Miertová, PhD.

 • 11.12.2015, od 14.00 hod.

Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektori: Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD., Mgr. Mária Balková

 • 24.11.2015, od 14.00 hod.

Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektori: Mgr. Mária Balková, Mgr. Ľubomíra Ježová, PhD.

 • 19.11.2014, od 15.00 hod.

Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
Lektori: Mgr. Martina Lepiešová, PhD., Mgr. Michaela Miertová, PhD.


Tréning ošetrovateľských zručností

Spolupráca Ústavu ošetrovateľsva, Centra podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine a Félag íslenskra læknanema í Slóvakíu / Union of Icelandic Medical Students in Slovakia (FÍLS)

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci s Centrom podpory medicínskeho vzdelávania  JLF UK sa podieľal na školiacom kurze organizovanom študentmi všeobecného lekárstva z Islandu študujúcimi na JLF UK v Martine združených v Icelandic Medical Students (FÍLS). Študenti sa počas kurzu zdokonaľovali v teoretických východiskách a praktických zručnostiach pri odbere venóznej krvi odberovými systémami dostupnými v klinickej praxi a pri zavedení periférneho venózneho katétra.

 • 20. 11. 2021, 9.00 – 16.00 hod.
  Výuková základňa: Centrum podpory medicínskeho vzdelávania JLF UK v Martine
  Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mr. Lucia Podolinská, Mgr. Jaroslav Madleňák 

Spolupráca Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, Simulačného centra JLF UK a Polish Medics Martin (PMM)

Ústav ošetrovateľstva JLF UK v spolupráci so Simulačným centrom JLF UK sa podieľa na školiacich kurzoch organizovaných poľskými študentmi všeobecného lekárstva na JLF UK v Martine  združených v Polish Medics Martin (PMM).

Kurz I.

Študenti sa počas školiaceho kurzu zdokonaľujú v teoretických východiskách a praktických zručnostiach pri odbere venóznej krvi odberovými systémami dostupnými v klinickej praxi, zavádzaní nazogastrickej sondy, meraní krvného tlaku a katetrizácii močového mechúra.

 • 21.3.2017, od 17.30 hod.
  Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
  Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Mária Balková
 • 28.3.2017, od 17.30 hod.
  Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
  Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Mária Balková

Kurz II.

Študenti sa počas školiaceho kurzu zdokonaľujú v teoretických východiskách a praktických zručnostiach pri meraní krvného tlaku, aplikácií injekcií, zaistení periférneho venózneho prístupu a naložení EKG zvodov. 

 • 7.11. 2017, 15.00  - 17.00 hod.
  Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
  Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Mária Balková
 • 14.11. 2017, 15.00  - 17.00 hod.
  Výuková základňa: Simulačné centrum JLF UK
  Lektori: Mgr. Michaela Miertová, PhD., Mgr. Mária BalkováMartinská ošetrovateľská letná škola

 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov III., 19. - 21. 9. 2011 (V spolupráci s AESCULAP AKADÉMIOU a Nefro - Dialyzačným centrom s.r.o. Martin)
 • Ošetrovateľný výskum - Pozorovanie, 30. 8. 2011
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov II., 17. - 19. 1. 2011 (V spolupráci s AESCULAP AKADÉMIOU a Nefro - Dialyzačným centrom s.r.o. Martin)
 • Ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov I., 6. - 8. 9. 2010 (V spolupráci s AESCULAP AKADÉMIOU a Nefro - Dialyzačným centrom s.r.o. Martin)
 • Ošetrovateľný výskum - Dotazník, 30. - 31. 8. 2010
 • Martin's Summer School of Nursing (MLOS) Project NIL-II 006 TRENNS "Theory, Research and Education in Nursing in Slovak - Norwegian Context" 23th. - 25th. September 2009
 • Prax založená a dôkazoch (EBP) - implementácia vo výučbe ošetrovateľstva, 8. 9. 2009
 • Kompetencie sestry v prevencii a starostlivosti o pacienta so syndrómom diabetickej nohy, 4. - 5. 9. 2008
 • Kľúčové kompetencie sestry v edukácii pacienta, 6. - 7. 9. 2007
 • Kurz pre mentorov, 6. - 7. 9. 2007
 • Edukačné metódy v ošetrovateľskej teórii a praxi, 11. - 12. 9. 2006
 • Príprava mentorov ako súčasť profesionálneho vzdelávania v ošetrovateľstve, 11. - 12. 9. 2006
 • Využitie Oremovej modelu v praxi, 6. - 8. 9. 2005