Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program ošetrovateľstvo

 

Profil absolventa študijného programu ošetrovateľstvo - 1. stupňa  vysokoškolského štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo (SK), (EN)

Profil absolventa študijného programu ošetrovateľstvo - 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo (SK), (EN)

 

Schválené študijné programy (odporúčané študijné plány)

  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - externé bakalárske štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - trojročné externé magisterské štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

Informačné listy predmetov

  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - externé bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - trojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - dvojročné externé magisterské štúdium (SK), (EN) - podľa novely zákona č.131/2002 Z. z. o vysokých školách účinnej od 25. 04. 2022

 

Rada študijného programu


Osoby zodpovedné za študijný program

Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO – 1. stupeň

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

 

Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO – 2. stupeň

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii