Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program ošetrovateľstvo

Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

Študijný program ošetrovateľstvo - externé bakalárske štúdium v akademickom roku 2021/2022

Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium v akademickom roku 2021/2022

 

Nová akreditácia

Profil absolventa študijného programu ošetrovateľstvo - 1. stupňa  vysokoškolského štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo (SK), (EN)

Profil absolventa študijného programu ošetrovateľstvo - 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe ošetrovateľstvo (SK), (EN)

 

Návrh študijných programov pre AR 2022/2023

  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - externé bakalárske štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium - (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - externé magisterské štúdium - (SK), (EN)

 

Informačné listy predmetov

  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - externé bakalárske štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium (SK), (EN)
  • Študijný program ošetrovateľstvo - externé magisterské štúdium (SK), (EN)

 

Rada študijného programu


Osoby zodpovedné za študijný program

Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO – 1. stupeň

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

 

Študijný program: OŠETROVATEĽSTVO – 2. stupeň

prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

doc. Mgr. Ivana Bóriková, PhD.

 

Dokumenty k akreditácii