Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijný program ošetrovateľstvo

PROFIL ABSOLVENTA  študijného programu ošetrovateľstvo - 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo

PROFIL ABSOLVENTA  študijného programu ošetrovateľstvo - 2. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore 7.4.1 ošetrovateľstvo

Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020

Študijný program ošetrovateľstvo - denné bakalárske štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Študijný program ošetrovateľstvo - denné magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

Študijný program ošetrovateľstvo - externé magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020

Študijný program ošetrovateľstvo - externé magisterské štúdium v akademickom roku 2020/2021

 

Informačné listy predmetov - bakalárske štúdium

1. rok štúdia

2. rok štúdia 

3.  rok štúdia 

 

Informačné listy predmetov - magisterské štúdium

denná forma

externá forma