Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ústav ošetrovateľstva

Kontakt

Univerzita Komenského v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Ústav ošetrovateľstva
Malá Hora 5                                         
036 01  Martin (mapa)
Telefón: 00 421 43 2633 418
E-mail: oset@jfmed.uniba.sk

Vedúca ústavu: prof. Mgr. Katarína Žiaková, PhD.

Konzultačné hodiny vyučujúcich

Vitajte na stránkach Ústavu ošetrovateľstva JLF UK, inštitúcie s najdlhšou tradíciou vysokoškolského vzdelávania a výskumu v ošetrovateľstve na Slovensku.

Študijné plány

(ošetrovateľstvo, pôrodná asistencia, všeobecná medicína, general medicine, zubné lekárstvo)