Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. MUDr. Marian Adamkov, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 453
VoIP
41453
Publikačná činnosť

doc. MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

Ing. Veronika Cígerová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41445
Publikačná činnosť

RNDr. Veronika Mešťanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 499
VoIP
41499
Miestnosť
3.11
Publikačná činnosť

MUDr. Eva Ochodnická, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 464
VoIP
41464
Publikačná činnosť

Agáta Rešetárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

Soňa Timková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405