Zamestnanci

prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
043/2633 453
VoIP
41453
Publikačná činnosť

MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

MUDr. Elena Fuseková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

Margaréta Kondeková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

RNDr. Mária Kovalská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
VoIP
41445
Publikačná činnosť

Monika Letrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

MUDr. Eva Ochodnická, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 464
VoIP
41464
Publikačná činnosť

Agáta Rešetárová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405
Publikačná činnosť

Jana Višňovcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav histológie a embryológie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 405
VoIP
41405