Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandi:

Ing. Bibiana Krajňáková, 2017 - 2021, denné štúdium

Téma: Imunohistochemické a epigenetické aspekty karcinómu krčka maternice