Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandi:

MUDr. Veronika Škuciová, 2016 - 2021, externé štúdium

Téma: PD-L1 proteín a jeho regulačné mechanizmy v malígnych nádoroch

 

Ing. Bibiana Krajňáková, 2017 - 2021, denné štúdium

Téma: Imunohistochemické a epigenetické aspekty karcinómu krčka maternice

 

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, 2019 - 2023, denné štúdium

Téma: Hodnotenie histomorfologických a imunohistochemických markerov apoptózy v nádorových tkanivách