Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Postgraduálne štúdium

Doktorandi:

Ing. Veronika Tupá, 2014 - 2018, denné štúdium

Téma: Význam karbonickej anhydrázy v kolorektálnych karcinómoch

 

MUDr. Veronika Škuciová, 2016 - 2021, externé štúdium

Téma: PD-L1 proteín a jeho regulačné mechanizmy v malígnych nádoroch

 

Ing. Bibiana Klinerová, 2017 - 2021, denné štúdium

Téma: Imunohistochemické a epigenetické aspekty karcinómu prsníka

 

Mgr. Zuzana Kocianová, 2017 - 2021, denné štúdium

Téma: Komplexný pohľad na spracovanie tkanív a využitie farbiacich techník histológii

 

MUDr. Ján Dzuracký, 2018 - 2023, externé štúdium

Téma: Úloha ID-1 proteínu v patogenéze zhubných nádorov