ŠVOČ

Témy ŠVOČ pre akademický rok 2017/2018

 

Názov témy / Topic: Štúdium postradiačných zmien v mozgu a mieche za experimentálnych podmienok

(Study of postradiational changes in the brain and spinal cord under experimental conditions)

Školiteľ / Tutor:        MVDr. Soňa Bálentová, PhD.

           

Názov témy / Topic: Význam antiapoptotického proteínu survivinu v adenómoch hrubého čreva

(Significance of antiapoptotic protein survivin in colon adenomas)

Školiteľ / Tutor:        prof. MUDr. Marian Adamkov, CSc.

 

Názov témy / Topic: Vplyv indukovanej hyperhomocysteinemie na CNS laboratórnych zvierat

(Effect of induced hyperhomocysteinemia to CNS of laboratory animals)

Školiteľ / Tutor:        RNDr. Mária Kovalská, PhD.

 

Basal cell carcinoma, survivin