Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

 

Notrendy a perspektívy v histológii

Miesto konania: Malá Hora 4, prednášková miestnosť v Kompetenčnom centre (Brainstorming)

Dátum a čas: 24.01.2023, 14:00 – 15:30 hod.