Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

 

Nové trendy a perspektívy v histológii

Miesto konania: Ústav histológie a embryológie, Malá Hora 4

Dátum a čas: 21.01.2020, 14:00 – 15:30 hod.

 

Spoluorganizátor workshopu:

DUÁLNE FARBENIE V IMUNOHISTOCHÉMIÍ

Miesto konania: Ústav histológie a embryológie, Malá Hora 4

Dátum: 03.02.2020