Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Organizácia podujatí

 

Nové trendy a perspektívy v histológii

Miesto konania: Ústav histológie a embryológie, Malá Hora 4

Dátum a čas: 22.01.2019, 14:00 – 15:30 hod.