Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinická imunológia a alergológia

Odborný garant:

prof. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Klinika pneumológie a ftizeológie JLF UK a UNM, Oddelenie klinickej imunológie a alergológie UNM

Kollárova 2

036 01 Martin

jesenak@gmail.com
č. tel.: 043/ 413 24 50

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia: 5 rokov

 

Projekt špecializačného študijného programu (pre lekárov zaradených od 01. 02. 2020)

Časovo-tematický plán štúdia (pre lekárov zaradených od 1. 2. 2020)

 

Projekt špecializačného študijného programu (pre lekárov zaradených do 31. 1. 2020)

Časovo-tematický plán štúdia (pre lekárov zaradených do 31. 1. 2020)

 

Zoznam akreditovaných výučbových zdravotníckych zariadení pre špecializačný študijný program pre odbor klinická imunológia a alergológia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 

UPOZORNENIE - pre pobyty na pracoviskách NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec