Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Gynekológia a pôrodníctvo

Odborný garant:

prof. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 49  Martin

kamil.biringer@uniba.sk
č. tel. : 043/413 41 85


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:    5 rokov

Pre lekárov zaradených od 30. 04. 2021:

Projekt pre špecializačný študijný program

Časovo-tematický plán štúdia


Pre lekárov zaradených v období od 30. 04. 2016 - 29. 04. 2021:

Projekt pre špecializačný študijný program

Časovo-tematický plán štúdia


Pre lekárov zaradených do 29. 04. 2016:

Projekt pre špecializačný študijný program

Časovo-tematický plán štúdia


Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie