Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Nefrológia

Odborný garant:

prof. MUDr. Ivana Dedinská, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01 Martin

<output>

Telefón

043/4203 920

</output>

<output>

Telefón

043/4203 920

</output>

<output>

Telefón

043/4203 920

</output>

043/42 03 920

ivana.dedinska@uniba.sk


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   5 rokov

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Otázky na špecializačnú skúšku

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

<output>Žiadosť o zaradenie</output>

<output>Žiadosť o zaradenie</output>

<output>Žiadosť o zaradenie</output>