Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Infektológia

 
Odborný garant:

doc. MUDr. Katarína Šimeková, PhD.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01 Martin

katarina.simekova@uniba.sk
č. tel.:  043/41 339 87

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   5 rokov

(pre lekárov zaradených pred 01. 02. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky a 6 mesiacov    

(pre lekárov zaradených od 01. 02. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie