Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pediatria

Odborný garant:

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

prednosta Kliniky detí a dorastu JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01  Martin

peter.banovcin@uniba.sk

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   5 rokov     

(pre zaradených pred 1. 10. 2014)

 

Projekt špecializačného študijného programu

Kalendár vzdelávacích aktivít

Otázky na špecializačnú skúšku z odboru Pediatria

Žiadosť o zaradenie

        

Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky       

(pre zaradených od 1. 10. 2014)

 

Projekt špecializačného študijného programu

Kalendár vzdelávacích aktivít

Otázky na špecializačnú skúšku z odboru Pediatria

Žiadosť o zaradenie

 

UPOZORNENIE - pre pobyty na pracoviskách NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec