Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pediatria

Odborný garant:

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Klinika detí a dorastu JLF UK a UNM

Kollárova 2

036 01  Martin

peter.banovcin@uniba.sk


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky  (s pediatrickým kmeňom)  

(pre zaradených od 30. 04. 2021)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky  (s pediatrickým kmeňom)  

(pre zaradených od 1. 2. 2020 - 29. 04. 2021)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky       

(pre zaradených od 1. 10. 2014 - 31. 01. 2020)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   5 rokov     

(pre zaradených pred 1. 10. 2014)

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

 


Kalendár vzdelávacích aktivít

Otázky na špecializačnú skúšku z odboru Pediatria

Žiadosť o zaradenie

UPOZORNENIE - pre pobyty na pracoviskách NÚDTaRCH, n. o. Dolný Smokovec