Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Klinická biochémia

Odborný garant:

prof. MUDr. Dušan Dobrota, CSc.

Ústav klinickej biochémie JLF UK a UNM

Kolárova 2, 036 01 Martin

043/26 33 412, 043/26 33 726

dusan.dobrota@uniba.sk

<output><section class="list_user_contact"><aside class="list_user_contact_type"></aside> <article class="list_user_contact_value ">043/2633 412</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">VoIP</aside> <article class="list_user_contact_value ">41412, 41726</article> </section><section class="list_user_contact"> <aside class="list_user_contact_type">Email</aside> <article class="list_user_contact_value"> dusan.dobrota@uniba.sk</article></section></output>


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:    5 rokov


Projekt špecializačného študijného programu

Časovo-tematický plán štúdia

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie