Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Patologická anatómia

Odborný garant:

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

prednosta Ústavu patologickej anatómie JLF UK

Kollárova 2

036 01 MARTIN

plankjfmed.uniba.sk
č. tel: 043/ 413 30 02

 


Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky

(pre zaradených pred 1. 2. 2014)

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo - tematický plán

Kalendár vzdelávacích aktivít

 

 

Dĺžka trvania špecializačného štúdia:   4 roky

(pre zaradených po 1. 2. 2014)

 

Projekt špecializačného študijného programu

Časovo - tematický plán

Rozhodnutie o akreditácii - zoznam akreditovaných výučbových ZZ

Kalendár vzdelávacích aktivít

Žiadosť o zaradenie