Kalendár vzdelávacích aktivít

ROK 2018

  • Kurz právnych predpisov v zdravotníctve (Kurz sociálneho lekárstva a organizácie zdravotníctva) - vzdelávacia aktivita povinná pre všetkých lekárov zaradených do špecializačného štúdia v základnom špecializačnom odbore