Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Projekty

A. Vedecko-výskumné projekty:

1.    2012 - 2015               

"Zubné lekárstvo-nový študijný program na JLF UK v Martine". Projekt MŠVVŠ pre štrukturálne fondy EÚ.
spoluriešitelia: PhDr. Mária Bujalková, CSc., PhDr. Božena Džuganová, PhD.

2    2015 - 2016                  KEGA 025UK-4/2015

"Patologicko-anatomické a súdnolekárske diagnózy v latinčine - súčasný stav z pohľadu filológa a lekára." Obhajoba 10.01.2017
zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
spoluriešitelia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD.

3.    2015 - 2019                  MK-3348/2015/7.4

"Martin Homza, Nora Malinovská: Haličsko-volynský letopis (prvé slovenské kritické vydanie prameňa)"
zodp.riešiteľ: prof. Mgr. Martin Homza, PhD.   
spoluriešiteľ: Mgr. Nora Malinovská, PhD.

4.    2019 - 2021                  VEGA 1/0097/19

"Opera medica Thurocia et Trenchiensia. Choroby a ich terapia v jazykovom a medicínskom kontexte 17. storočia"
zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
spoluriešitelia: Mgr. Miroslav Čovan, PhD., Mgr. Nora Malinovská, PhD.

5.    2020 - 2021                  KEGA 028UK-4/2020

"Akademické zručnosti v lekárskych vedách. Príručka pre doktorandov rôznych lekárskych odborov"
zodp.riešiteľ: Mgr. Anna Barnau, PhD.    
spoluriešiteľ: PhDr. Božena Džuganová, PhD.; doc. PhDr. Jana Bérešová, PhD.; Xénia Liashuk, PhD.; MUDr. Martin Hanko

 B. Najvýznamnejšie výsledky:

1. Vydanie odbornej monografie

Bujalková, M.: "Lekárska terminológia v súčasnom  a historickom kontexte". Bratislava: UK, 2009, 2. vydanie 2011. 96 s.

2. Vydanie vedeckej monografie

Čovan, M.: Historické nápisy zo Šariša do roku 1650. Corpus Inscriptionum Slovaciae 1. Nápisy na Slovensku 1, Martin 2016. 336 s.

3. Obhájenie projektu KEGA 025UK-4/2015 Patologicko-anatomické a súdnolekárske diagnózy v latinčine - súčasný stav z pohľadu filológa a lekára.

zodp.riešiteľ: PhDr. Mária Bujalková, CSc.   
spoluriešitelia: prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., prof. MUDr. František Novomeský, PhD..

4. Homza, Martin - Malinovská, Nora: Haličsko-volynská kronika.

Neznáme rozprávanie o rodine kráľov a kniežať východo-strednej Európy v 13. storočí. Matica slovenská, 2019, 428 s.