Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 519
41519

Mgr. Miroslav Čovan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 213

Jana Hatalová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 214
41214

Mgr. Desana Kiselová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215
41215

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 520
41520
[1]