Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PhDr. Mária Bujalková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
vedúca ústavu
Telefón
043/2633 213
VoIP
41213
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 519
VoIP
41519
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Čovan, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Martina Dobáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
sekretárka
Telefón
043/2633 211
043/2633 418
VoIP
41211, 41418

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 214
VoIP
41214
Publikačná činnosť

Jana Hatalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 214
VoIP
41214

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Zrníková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 215
VoIP
41215
Publikačná činnosť