Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

PhDr. Mária Bujalková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
vedúca ústavu
Telefón
043/2633 213
VoIP
41213
Publikačná činnosť

Mgr. Anna Barnau, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 519
VoIP
41519
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslav Čovan, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 520
VoIP
41520
Publikačná činnosť

Martina Dobáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
sekretárka
Telefón
043/2633 211
043/2633 418
VoIP
41211, 41418

PhDr. Božena Džuganová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 214
VoIP
41214
Publikačná činnosť

Jana Hatalová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Samuel Javornický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 214
VoIP
41214
Publikačná činnosť

Mgr. Nora Malinovská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 520
VoIP
41520
Publikačná činnosť