Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 426
VoIP
41426
Publikačná činnosť

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 462
VoIP
41462
Publikačná činnosť

MVDr. Dagmar Kalenská, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Lenka Kunertová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 493
VoIP
41493
Publikačná činnosť

Ľubomíra Ľuptáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 494
VoIP
41494

RNDr. Magdaléna Marčeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 459
VoIP
41459
Publikačná činnosť

Oľga Ondríková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 403
VoIP
41403

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Telefón
043/2633 403
VoIP
41403

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 441
VoIP
41441
Publikačná činnosť