Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 426
VoIP
41426
Publikačná činnosť

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 462
VoIP
41462
Publikačná činnosť

MUDr. Lenka Kunertová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 493
VoIP
41493
Publikačná činnosť

Ľubomíra Ľuptáková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
Telefón
043/2633 494
VoIP
41494

RNDr. Magdaléna Marčeková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
043/2633 459
VoIP
41459
Publikačná činnosť

Oľga Ondríková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
Telefón
043/2633 403
VoIP
41403

Jaroslav Vajda

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Telefón
043/2633 403
VoIP
41403

doc. MUDr. Desanka Výbohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
043/2633 441
VoIP
41441
Publikačná činnosť