Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

MUDr. Gabriela Hešková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 462
41462

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MVDr. Dagmar Kalenská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Lenka Kunertová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 493
41493

Ľubomíra Ľuptáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 494
41494

RNDr. Alena Mazuráková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 459
41459

doc. MUDr. Yvetta Mellová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 426
41426

Oľga Ondríková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403
41403

Jaroslav Vajda

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Ústav anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
043/2633 403
41403
[1] 2