Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

CLINICAL ANATOMY OF THE THYROID GLAND, ITS ADJACENT STRUCTURES IN THE ANTERIOR NECK AND THEIR CLINICAL CORRELATIONS
Iryna Zavhorodnia

Tutors: Gabriela Hešková, Desanka Výbohová
Department of Anatomy, Jessenius Faculty of Medicine in Martin,
Comenius University in Bratislava

 

 

  • 44. Študentská vedecká konferencia

Jesseniova lekárska fakulta v Martine UK v Bratislave

2022/2023

Výsledky: Sekcia teoretických disciplín

Cena Dr. Jozefa Lettricha

 

  • XIII. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Lekárska fakulta v Ostrave

2022/2023

Výsledky: Sekcia Všeobecné lekárstvo

1. miesto