Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. MUDr. Kamil Biringer, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/4134 185
41769
043/4203648,043/4203242

Martina Adamjáková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár

Bc. Lucia Daniková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 703
043/4203 655
41703

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
41744
41100,41901,043/4203242, 043/2633744

MUDr. Zuzana Holecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Michaela Hrtánková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Štefan Krivuš, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Erik Kúdela, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 769
41769
043/4203648

MUDr. Zuzana Laučeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Marcela Ňachajová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 636
41703

MUDr. Štefan Novysedlák

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Denisa Šimová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Ondrej Vasilik

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 745
043/4134 185
41745
043/4203644, 043/4203242

MUDr. Imrich Žigo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185
043/4203546,043/4203242