Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Pregraduálne štúdium

-výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9. a 10. semestri  v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc, MBA.

- výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo
vedúci učiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc, MBA

-výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 9.,10.,11. a 12. semestri v odbore všeobecné lekárstvo – AJ
vedúci učiteľ: prof. MUDr. Pavol Žúbor, DrSc, MBA

-výuka predmetu gynekológia a pôrodníctvo v 6.a 7. semestri v odbore ošetrovateľstvo
vedúci učiteľ: MUDr. Marcela Ňachajová,PhD

Formy výuky:

  • prednášky, praktické cvičenia, skúšky, tématické konzultácie (6. ročník)
  • štátna rigorózna skúška v odbore všeobecné lekárstvo
  • ústna skúška v odbore ošetrovateľstvo

Informačné a študijné materiály: AR 2018/2019

Gynekológia a pôrodníctvo 1 (5r. VL ZS):

       1. Prednášky (TU)

       2. Praktické cvičenia (TU)

Stomatológia (5r. ZS):

       1. Prednášky a praktické cvičenia (TU)

       2. Skúšobné otázky (TU)

Gynekológia a pôrodníctvo 2 (5r. VL LS): ......

Pôrodná asistencia:

- Ročník 1: Externé Mgr. štúdium. Manažment prenatálnej starostlivosti (ZS)

- Ročník 2: Externé Mgr. štúdium. Prenatálna diagnostika (ZS)

Štátnicové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - teoretická časť

Štátnicové otázky VL Gynekológia a pôrodníctvo - slovenský jazyk - praktická časť

 

SEMINÁRE 6.r. VL - SVK

Blok: 20.8.-7.9.2018 - rozpis seminárov

 

English teaching programme: AR 2018/2019

Obstetrics and Gynecology 1 (5th year, Winter term)

       1. Lectures (download)

       2. Practicals (download)

Obstetrics and Gynecology 1 (5th year, Summer term): .....

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - english language - Theory

State exam questions GM Obstetrics and Gynecology - english language - Praxis