Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Erik Kúdela, PhD., MBA

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre vedu a výskum.

Súdny znalec v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1986

Štúdium:

  • 2004 - Gymnázium Andreja Vrábla, Levice
  • 2010 - Jesseniova lekárska fakulta UK, Martin
  • 2014 - Vedecko-pedagogický titul "PhD", JLF UK v Martine
  • 2019 - Habilitácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
  • 2023 - Titul MBA ("Master of Business Administration")

Odborná prax:

2010 - trvá   Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK a MFN Martin

Postgraduálna špecializácia a certifikácie:

2017 - Atestácia v odbore Gynekológia a pôrodníctvo, JLF UK v Martine

2021 - Atestácia v odbore Mamológia, JLF UK v Martine

2022 - Súdny znalec v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2023 - Certifikácia v odbore expertná kolposkopia na SZU, BA

Odborné Kurzy:

2012 - Course of colposcopy and cervical pathology, Praha, ČR

2012 - Operative techniques with harmonic blade, Martin, SR

2015 - PPH (postpartum haemorrhage) workshop, Vancouver, Kanada

2016 - Kolposkopický kurz, Karlove Vary, ČR

2017 - Training the Trainers and Visitors Course, EBCOG, Bratislava, SR

Študijné pobyty:

2003 - Dpt. Of Obstetrics and Gynaecology, Hospital Sao Joao, Porto, Portugalsko

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil:

MUDr. Erik Kúdela, PhD je aktívne orientovaný na klinický výskum v oblasti gynekologických malignít so zameraním sa na rakovinu krčka maternice a molekulárne markery včasného záchytu cervikálnych lézií. Venuje sa problematike HPV indukovanej karicnogenézy, diagnostike a terapii cervikálnych dysplázií. Aktívne vedie ambulanciu cervikálnych prekanceróz s využitím expertnej kolposkopie. V tejto oblasti prezentoval svoje výsledky na mnohých zahraničných medzinárodných konferenciách  (Praha, Brno, Viedeň, Paríž, Rím, Glasgow, Lisabon, Maastricht) ako aj v početných publikáciách v prestížnych zahraničných karentovaných časopisoch (Annals of Diagnostic Pathology, Pathology Research and Practice, EPMA, Tumor Biology, Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica, Journal of Lower Genital Tract Diseases, Current Problems in Cancer, Journal of Obstetrcis and Gynecologic Research a iné). Vzhľadom na skúsenosti na poli výskumu rakoviny krčka maternice sú jeho konzultácie vyžiadané aj medicínsky orientovanými spoločnosťami ako je Gedeon Richter a Roche.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

- European Society of Gynecology (ESG)

Riešené vedecké granty ako hlavný riešiteľ:

Granty UK 303/2011, 242/2012, 77/2013 – Detekcia amplifikácie génu TERC pomocou FISH ako nová diagnostická metodika dysplastických zmien a rakoviny krčka maternice

Grant UK 287/2015 – Prognostický význam genetických zmien rakoviny krčka maternice

Riešené vedecké granty ako spoluriešiteľ:

NSF ITMS: 26220220113: "Molekulová diagnostika rakoviny krčka maternice"

Grant VEGA Ministerstva školstva SR – 1/0271/12: Detekcia amplifikácie génu TERC (3q26) v cytologických vzorkách u prekanceróz a karcinómu krčka maternice. 2012-2014.

Ocenenia:

Best poster presentations:  EBCOG Congress Glasgow 2014

Najlepší poster: 3. Spoločná konferencia ČGPS a SGPS Karlove Vary 2016

Kontakt:

Doc. MUDr. Erik Kudela, PhD., MBA

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

mail: erik.kudela@uniba.sk

tel.: +421-43-4203 644, ev. kl 242