Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelávanie

Špecializačné štúdium: akreditácia pre postgraduálne zdravotnícke vzdelávanie.

Klinika je od roku 2006 školiacim miestom lekárov pre postgraduálnu výučbu v špecializačnom študijnom odbore "Gynekológia a pôrodníctvo".

Klinika je od roku 2011 školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výučbu v špecializovanom študijnom programe "Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve".

Klinika je od roku 2014 školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výučbu v špecializovanom študijnom programe "Mamológia".

Klinika je od roku 2017 školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výučbu v certifikovanom študijnom programe "Mamodiagnostika".

Klinika v roku 2012 získala akreditáciu EBCOG na obdobie 5 rokov pre vykonávanie postgraduálnej špecializačnej prípravy a špecializačných skúšok v odbore Gynekológia a pôrodníctvo - homológne vzdelávanie členských štátov EÚ. V roku 2018 úspešne re-akreditovala a opätovne získala EBCOG akreditáciu na obdobie rokov 2018-2022.