Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

ŠVOČ

ŠVOČ na pracovisku:

Témy: 

·         Intrapartálna oxymetria

·         Pôrodnícka analgézia

·         Zmeny endometria u pacientok s HRT

·         Komplikácie pri revízii dutiny maternice po pôrode

·         Vzťah infekcie k predčasnému pôrodu

·         Morbidita pacientiek po cisárskom reze

·         Laparoskopické nálezy pri chronickej pánvovej bolesti

·         Frekvencia revízií dutiny maternice po pôrode

·         Operačné ukončenie pôrodu na konci I. doby a v II. dobe pôrodnej

·         Indukcia potratu v II. a III. trimestri gravidity prostaglandínmi 

·         Riziká tehotnosti a pôrodu po 35 roku života ženy

·         Možnosti a senzitivita hysteroskopického vyšetrenia

·         Polymorfizmus BstUI kodónu 72 génu p53 a endometriálny karcinóm

·         MDR-1 systém pri karcinóme prsníka a predikcia odpovede na adjuvantnú chemoterapiu

·         Prognostické faktory pri ovariálnom karcinóme 

·         Poruchy hepatobiliárneho systému v tehotnosti

·         Infekcia Streptokokom skupiny-B v gravidite

·         Neinvazívna prenatálna diagnostika v perinatológii

 

Počet riešiteľov: 26

Školitelia

prof. MUDr. J. Danko, CSc., doc. MUDr. J. Višňovský, CSc., doc. MUDr. S. Tomáš, PhD., doc. MUDr. P. Žúbor, Ph.D., MUDr. I. Žigo, CSc., MUDr. M. Kaliský, MUDr. K. Biringer, Ph.D, MUDr. S. Galo, Ph.D., MUDr. I. Švecová

Ocenenia: 

2. miesto v r. 2011 – Prenatal fetal gender determination using non - invasive diagnostic methods.

-         študent: Jana Gorušová

-         školiteľ: MUDr. Iveta Švecová

2. miesto v r. 2009 – Group B Streptococcus Infection in Perinatology.                                                  

-         študent: Lucia Gašparáková, Zuzana Podmanická

-         školiteľ: MUDr. Kamil Biringer

1. miesto v r. 2007 – Polymorfizmus BstUI kodónu 72 génu p53 a endometriálny karcinóm.                                                  

-         študent: Daša Klobušiaková, Katarína Belková

-         školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

2. miesto v r. 2007 – MDR-1 systém pri karcinóme prsníka a predikcia odpovede na adjuvantnú chemoterapiu.

-         študent: Katarína Belková, Daša Klobušiaková

-         školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

1. miesto v r. 2006 – Tehotnosť a pôrody po 35 roku: maternálny a perinatálny výstup

-         študent: Daša Klobušiaková, Katarína Belková

-         školiteľ: MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

2. miesto v r. 2005 – Indukcia potratu v II. a III. trimestri gravidity prostaglandínmi

-         študent:  Vitališová Andrea

-         školiteľ: MUDr. Kamil Biringer

3. miesto v r. 2005 – Operačné ukončenie pôrodu na konci I. doby a v II. dobe pôrodnej

-         študent:  Vitališová Andrea

-         školitelia: MUDr. Kamil Biringer

2. miesto v r. 2003 – Infekčné komplikácie v šestonedelí

-         študent:  Biringer Kamil          

-         školitelia: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., MUDr. Pavol Žúbor, PhD.

3. miesto v r. 2002 – Vzťah infekcie k predčasnému pôrodu

-         študent:  Biringer Kamil

-         školitelia: prof. MUDr. Ján Danko, CSc., MUDr. Pavol Žúbor, PhD.