Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Absolvovala štúdium všeobecného lekárstva na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

Bydlisko: Martin, Slovenská republika 

Dátum narodenia:

Štúdium:

               1998 - 2004  Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine  

               2004 - 2010  Všeobecné lekárstvo, Jesseniova lekárska fakulta UK

               2010 - 2014  Doktorandské štúdium na Gyn.-pôrod. klinike JLF UK

Odborná prax:

2010 – trvá Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin (t.č. MD)

Postgraduálna špecializácia: - v príprave

Postgraduálne certifikácie:

2016 - Perineal tears 3th-4th grade management, Torino, Taliansko

Študijné pobyty:   

- 2008 - Interné oddelenie - Nemocnica v Sofii, Bulharsko

- 2009 - Oddelenie genetiky - nemocnica v Taipei, Taiwan

Vedecko-výskumný, pedagogický a klinický profil: 

Vedecko-výskumné zameranie v oblasti génového rizika karcinómu prsníka.

Ocenenia: 

1. High quality abstract award (2014), EBCOG, Glasgow, Skotsko

2. Diplom 3. miesto - cena o najlepší poster (2016). "Polymorfizmus NAT2 génu v etiopatogenéze mamárneho karcinómu. Kasajová P., Holubeková V., Mendelová A., Žúbor P., Kúdela E., Ňachajová M., Dókuš K.,Lasabová Z., Danko J. 3. spoločná konferencia ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS, Karlovy Vary, Česká republika

Kontakt:

MUDr. Petra Kasajová, PhD.

Gynekologicko – pôrodnícka klinika JLF UK a UNM, Kollárova 2, 036 01 Martin

mail: petra.sumichrastova@gmail.com

tel.: +421-43-4203 636, +421-43 4203 242