Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre infraštruktúru a rozvoj. Dlhoročný prednosta kliniky (1991-2018)

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Bydlisko: Martin

Dátum narodenia: 1950

Štúdium:

  • 1975 - Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
  • 1983 - Vedecko-pedagogický titul "Kandidát vied CSc"
  • 1986 - Vedecko-pedagogický titul "Docent"
  • 1997 - Vedecko-pedagogický titul "Profesor"

Odborná prax:

1975 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin 

Postgraduálna špecializácia:

1978 - Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

1983 - Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo

2004 - Atestácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

2005 - Atestácia v odbore Gynekologická onkológia

2006 - Atestácia v odbore Mamológia

Študijné pobyty: 

Gynekologicko-pôrodnícka klinika, UniversitatSpital Zurich, Berlín, Halle, Washington, Miláno, Londýn, Štokholm, Péč, Viedeň, Paríž, Madrid, Lisabon