Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát personálnej práce

Mgr. Monika Flešková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
Zamestnanec
043/2633 231
41231

Alena Chmúrna

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320
41320
[1]