Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát personálnej práce

Alena Chmúrna

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
špecialista personálneho riadenia
043/2633 320
41320

Renáta Vojtylová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
Administratívny pracovník v oblasti ľuds
043/2633 231
41231
[1]