Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát mzdovej učtárne

Zdenka Kleinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 212
41212

Ing. Dagmar Šebová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
043/2633 317
41317
[1]