Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát doktorandského štúdia

Eva Andrisová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326
41326

PhDr. Miroslava Mužilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 199
41199
[1]