Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

studjfmed.uniba.sk

Dekanát JLF UK
Malá hora 4A – prízemie
036 01 Martin

Bc. Jana Bellová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 124
41124

Bc. Katarína Dullová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 110
41110

Ing. Bc. Lenka Hamplová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
Vedúca oddelenia
043/2633 121
41121

Katarína Kuzmová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 120
41120

Bc. Miroslava Sadilová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 197
41197

Mgr. Jana Simonidesová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 123
41123

Mgr. Eva Štermenská

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223
41223
[1]