Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Študijné oddelenie

studjfmed.uniba.sk

Dekanát JLF UK
Malá hora 4A – prízemie
036 01 Martin

Ing. Eva Tišliarová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 121
VoIP
41121

Bc. Katarína Dullová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 110
VoIP
41110

Katarína Kuzmová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 120
VoIP
41120

Jana Lepetová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 124
VoIP
41124

Mgr. Katarína Nezdobová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 122
VoIP
41122
Publikačná činnosť

Alena Šamová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 123
VoIP
41123
Poznámka

Mgr. Eva Štermenská

Jesseniova lekárska fakulta UK, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.