Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie verejného obstarávania

Ing. Eva Antošová

Oddelenie verejného obstrávania,
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 229
41229

Ing. Jana Pedanová

Oddelenie verejného obstrávania,
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204
41204
043/2633204

Mgr. Lenka Šluchová

Oddelenie verejného obstrávania,
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 230
41230
[1]