Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie prevádzky

Mária Hrúzová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Miroslav Chasník

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
Telefón
043/2633 131
VoIP
41131

Lenka Chrásteková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
Telefón
043/2633 130
VoIP
41130

Bibiána Janíková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 105
VoIP
41105
Miestnosť
Dekanát, Oddelenie prevádzky - autodoprava č.144

Rudolf Kopka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia
VoIP
41446

Ladislav Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vrátnik
Telefón
043/2633 449
VoIP
41449
Poznámka
41474

Milan Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
Telefón
043/2633 449
VoIP
41449

Vladimír Malina

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc
Telefón
043/2633 626
VoIP
41626

Emília Matuščínová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát materiálno-technického zásobovania
nákupca (zásobovač, nákupca)
Telefón
043/2633 119
VoIP
41119

Igor Nekoranec

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
Telefón
043/2633 131
VoIP
41131