Oddelenie prevádzky

Miroslav Ferech

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
záhradník a pestovateľ záhradných plodín
Telefón
043/2633 521
VoIP
41521
Poznámka
0918732896

Miroslav Chasník

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
Telefón
043/2633 131
VoIP
41131

Lenka Chrásteková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
doručovateľ zásielok
Telefón
043/2633 130
VoIP
41130

Gabriela Knošková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
Telefón
043/2633 319
VoIP
41319

Rudolf Kopka

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia
VoIP
41446

Ing. Adam Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 105
VoIP
41105
Miestnosť
č. dv. 143, Dekanát JLF UK

Ladislav Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
vrátnik
Telefón
043/2633 449
VoIP
41449
Poznámka
41474

Milan Kovalčík

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
prevádzkový elektrikár (inštalácie priem
Telefón
043/2633 449
VoIP
41449

Vladimír Malina

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
domovník
Telefón
043/2633 626
VoIP
41626
Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie prevádzky
kurič, obsluha vykurovacích a ohrievacíc
Telefón
043/2633 626
VoIP
41626