Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Vzory tlačív

Tlačivá a dokumenty

  • Osobný dotazník
  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Dohoda o zrážkach zo mzdy za stravovanie
  • Popis pracovných činností – pracovná náplň
  • DoVP
  • DoPČ
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov

Ďalšie tlačivá

  • Evidencia dochádzky
  • Kontrolný list FO
  • Návrh na odmenu