Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Legislatíva

Právne predpisy

  • Č. 311/2001 Zákonník práce
  • Č. 131/2002 Zákon o vysokých školách
  • Č. 5/2004    Zákon o službách zamestnanosti
  • Č. 552/2003 Zákon o vykonávaní práce vo verejnom záujme
  • Č. 461/2003 Zákon o sociálnom poistení
  • Č. 122/2013 Zákon o ochrane osobných údajov