Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát všeobecnej učtárne

Alica Bobeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 115
41115

Katarína Fančiová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát všeobecnej učtárne
účtovník finančný
043/2633 316
41316
[1]