Vnútorné predpisy

Vnútorné predpisy

  • Kolektívna zmluva UK
  • Pracovný poriadok UK

Vnútorné predpisy JLF UK

  • Kolektívna zmluva JLF UK
  • Štatút JLF UK