Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť
dekan, prodekan fakulty
Telefón
043/2633 422
VoIP
41422
Poznámka
41221, 41315
Publikačná činnosť

Bc. Monika Frndová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 315
VoIP
41315