Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Referát pre vedecko-výskumnú činnosť

Mgr. Monika Frndová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 315
41315

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin
prodekan fakulty

Ing. Daniela Šarkanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta UK, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.
043/2633 228
41228
[1]