Jesseniova lekárska fakulta
v Martine
Univerzita Komenského v Bratislave

Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov

Mgr. Miroslava Michalková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 201
VoIP
41201
Publikačná činnosť

Mgr. Katarína Rusková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent
Telefón
043/2633 396
VoIP
41396

Ing. Kristína Koppová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 198
VoIP
41198

Ing. Miroslava Ondrová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 198
VoIP
41198

Viera Oravcová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Oddelenie pre ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
referent v administratíve, i. n.
Telefón
043/2633 202
VoIP
41202
Poznámka
41397